Kraambed

Wat kan je verwachten van de verschillende zorgverleners in de kraamtijd

Je kraambed, een feest, maar ook hard werken!

 

Wat kun je verwachten tijdens je kraambed, wat komt er op je af, wie zorgt er voor je en denkt er met je mee? Hieronder hopen we op deze vragen en meer te antwoorden.

 

 

Verloskundige

De verloskundige komt de eerste paar dagen in het kraambed elke dag en daarna om de dag langs zolang de kraamverzorgster er nog is. De kraamverzorgster rapporteert aan de verloskundige alle controles van moeder en kind, de verloskundige heeft namelijk de eindverantwoording. Ook is er voldoende tijd om de bevalling na te spreken en voorlichting/advies te geven. ’s Avonds en ’s nachts als de kraamverzorgster er niet is en je hebt vragen of een probleem dan kan je altijd de verloskundige bellen op het spoednummer.

Aan het einde van het kraambed geeft de verloskundige informatie over de nacontrole, het consultatiebureau en over anticonceptie.

Na 6 weken mag je op nacontrole komen, dit is alleen voor de kraamvrouw. De baby is dan al op het consultatiebureau geweest. Op de nacontrole doen we nog een paar controles, zoals Hb en bloeddruk meten en bespreken hoe het gaat. Voor de nacontrole mag je zelf een afspraak maken ongeveer 3 weken na je bevalling. Heb je een keizersnede gehad dan heb je de nacontrole in het ziekenhuis.

 

Kraamzorg

De kraamverzorgster wordt door ons gebeld tijdens de bevalling. Zij assisteert ons bij de bevalling en blijft de eerste paar uur bij jullie voor de verzorging en observatie van moeder en kind. Het streven is om dezelfde kraamverzorgster die bij de bevalling is ook de rest van de kraamtijd in het gezin te houden.

Aan de hand van het aantal uren die de verzekeraar vergoedt wordt er een rooster gemaakt voor de kraamtijd, dit gaat in onderling overleg met de kraamverzorgster en het gezin.

Mochten er problemen in het kraambed ontstaan dan kan in overleg met de verloskundige het aantal uren/dagen worden uitgebreid. Van de kraamzorginstantie waar je je hebt ingeschreven heb je al informatie gehad over wat de kraamverzorgster allemaal wel en niet doet. De kraamverzorgster rapporteert alle bijzonderheden aan de verloskundige, die de eindverantwoording heeft.

 

Aangifte

In de eerste paar dagen van de kraamtijd moeten er een aantal dingen geregeld worden. Als eerste moet de baby aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het is geboren zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte kan opmaken. Je bent verplicht een pasgeborene binnen drie werkdagen na de geboorte aan te geven. Aangeven mag de moeder zelf doen en de wettelijke vader mag zijn kind ook aangeven. Zijn beiden niet in staat de baby aan te geven, dan gaat de verplichting van het aangeven naar iemand die bij de geboorte aanwezig was. Als verder niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat die verplichting over naar de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of naar het hoofd van het ziekenhuis waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Wat je mee moet nemen bij het aangeven is:

  • een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart.
  • eventueel een erkenningsakte van de ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  • als je geen Nederlander bent: documenten waarin identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie vaststaat.

 

Ziektekostenverzekering

Wat ook nog geregeld moet worden is de ziektekostenverzekering van de baby. De baby komt op de verzekering van de kostwinner te staan. Een telefoontje of een formulier invullen op de website invullen is voldoende om de verzekeraar te laten weten dat er een baby geboren is. De kinderbijslag wordt automatisch geregeld via de aangifte en daar krijg je vanzelf bericht over.

 

Hielprik en gehoortest

In de eerste week na de geboorte van jullie kindje wordt er door de wijkverpleegkundige wat bloed afgenomen uit de hiel. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht. Het onderzoek is belangrijk, want tijdige opsporing van deze aandoeningen kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jullie kindje voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Deelname is echter niet verplicht. Willen jullie niet meedoen, dan kunnen jullie dit aangeven aan de wijkverpleegkundige. Er zijn voor jullie geen kosten aan het onderzoek verbonden. Jullie ontvangen GEEN bericht als de uitslag van het onderzoek GOED is. In het laboratorium zijn dan geen bijzonderheden gevonden. Soms is de hoeveelheid afgenomen bloed te weinig voor het onderzoek. Dan moet de hielprik opnieuw worden uitgevoerd. Willen jullie weten om welke aandoeningen het precies gaat? Kijken jullie dan op de website van de RIVM:  www.rivm.nl/hielprik. Daar staat een korte beschrijving van de aandoeningen.

De gehoortest wordt gelijk met de hielprik gedaan. De test kan gewoon als de baby thuis in zijn of haar bedje slaapt. Er is gebleken dat de vroege gehoortest bij baby’s betere resultaten oplevert. Bij de neonatale gehoorscreening wordt getest of het middenoor en het binnenoor van de baby goed functioneren.

De baby krijgt een dopje in het oor. Het screeningsapparaat stuurt geluid het oor in en de terugkomende geluidjes worden via een microfoontje in het dopje geregistreerd. Die moeten binnen een bepaalde norm zijn. Door verschillende oorzaken kan het zijn dat de test negatief uitvalt. De test wordt dan herhaald en als deze ook onvoldoende blijkt, wordt er een uitgebreidere test uitgevoerd. Voor meer informatie www.rivm.nl/gehoorscreening

 

Consultatiebureau

Na de kraamtijd wordt er een overdracht formulier naar het consultatiebureau gestuurd door de kraamverzorgster. Bij bijzonderheden kan het zijn dat de verloskundige de overdracht mondeling aan de verpleegkundige van het consultatiebureau doet. De wijkverpleegkundige van het consultatiebureau neemt binnen twee weken na de bevalling telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Het bezoek is ter kennismaking en zij geeft ook voorlichting over het consultatiebureau. Als de baby 1 maand oud is volgt er een afspraak op het consultatiebureau bij de arts. De arts en de verpleegkundige werken samen en zij zullen om en om de baby zien, tevens geven zij de vaccinaties (vanaf 2 maanden). Wanneer er tussendoor vragen zijn kan je altijd de zorgcentrale van het kruiswerk bellen.

Ben je zwanger, of wil je graag zwanger worden? Wij staan je graag bij met advies