Wet persoonsregistratie

Volgens de wet persoonsregistratie moet elke verloskundigenpraktijk haar archief met medische dossiers in een afgesloten kast bewaren voor ten minste 10 jaar. Ook mogen wij de gegevens niet aan derden verstrekken, zonder toestemming van de cliënt zelf.
Voor uitgebreidere informatie kan je terecht op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens www.cbpweb.nl.

Ben je zwanger, of wil je graag zwanger worden? Wij staan je graag bij met advies