Kraambed

Wat kan je verwachten van de verschillende zorgverleners in de kraamtijd

Je kraambed, een feest, maar ook hard werken!

 

Wat kun je verwachten tijdens je kraambed, wat komt er op je af, wie zorgt er voor je en denkt er met je mee? Hieronder hopen we op deze vragen en meer te antwoorden.

 

 

Verloskundige

De verloskundige komt de eerste paar dagen in het kraambed elke dag en daarna om de dag langs zolang de kraamverzorgster er nog is en soms langer indien nodig. Tijdens de bezoekjes van ons bespreken we alle controles van moeder en kind en kijken we welke zorg er voor jullie nodig is. Ook nemen we de tijd om de bevalling na te spreken. ’s Avonds en ’s nachts als de kraamverzorgster er niet is en je hebt vragen of een probleem dan kan je altijd een van ons bellen op het spoednummer van je eigen team.

Aan het einde van het kraambed geven wij o.a. informatie over de nacontrole, het consultatiebureau en over anticonceptie.

Na 6 weken kan je als je dat wil op nacontrole komen. Tijdens deze nacontrole meten we vaak je Hb en bloeddruk en bespreken hoe het gaat. Misschien heb je nog vragen over de bevalling of de tijd erna. Voor de nacontrole mag je zelf een afspraak maken ongeveer 3 weken na je bevalling. Heb je een keizersnede gehad dan heb je de nacontrole in het ziekenhuis.

 

Kraamzorg

De kraamverzorgster wordt door ons of paps gebeld tijdens de bevalling. Zij assisteert ons bij de bevalling en blijft de eerste paar uur bij jullie voor de verzorging en observatie van moeder en kind. Het streven is om dezelfde kraamverzorgster die bij de bevalling is ook de rest van de kraamtijd in het gezin te houden, dit is afhankelijk van het bureau en de drukte op dat moment.

Aan de hand van het aantal uren die de verzekeraar vergoedt wordt er een rooster gemaakt voor de kraamtijd, dit gaat in onderling overleg met de kraamverzorgster en jullie als gezin. De kraamverzorgster zal jullie helpen en informeren over de verzorging van jullie baby en het herstel van moeder. Ook zal ze wat lichte huishoudelijke taken uitvoeren t.b.v. de hygiëne van moeder en kind.

Mochten er problemen in het kraambed ontstaan dan kan in overleg met ons het aantal uren/dagen worden uitgebreid. Van de kraamzorgorganisatie waar je je hebt ingeschreven heb je al informatie gehad over wat de kraamverzorgster allemaal wel en niet doet.

 

Aangifte

In de eerste paar dagen van de kraamtijd moeten er een aantal dingen geregeld worden. Als eerste moet jullie kindje aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar hij of zij is geboren zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte kan opmaken. Je bent verplicht een pasgeborene binnen drie werkdagen na de geboorte aan te geven. Aangeven mag de moeder zelf doen en de wettelijke vader mag zijn kind ook aangeven. Zijn beiden niet in staat de baby aan te geven, dan gaat de verplichting van het aangeven naar iemand die bij de geboorte aanwezig was. Als verder niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat die verplichting over naar de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden of naar het hoofd van het ziekenhuis waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Wat je mee moet nemen bij het aangeven is:

  • een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart.
  • eventueel een erkenningsakte van de ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  • als je geen Nederlander bent: documenten waarin identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie vaststaat.

 

Ziektekostenverzekering

Wat ook nog geregeld moet worden is de ziektekostenverzekering van de baby. De baby komt op de verzekering van de kostwinner te staan. Een telefoontje of een formulier invullen op de website invullen is voldoende om de verzekeraar te laten weten dat er een baby geboren is. De kinderbijslag wordt automatisch geregeld via de aangifte en krijg je automatisch bericht over.

 

Hielprik en gehoortest

In de eerste week na de geboorte van jullie kindje wordt er door de wijkverpleegkundige wat bloed afgenomen uit de hiel. In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht. Het onderzoek is belangrijk, want tijdige opsporing van deze aandoeningen kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jullie kindje voorkomen of beperken. De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Deelname is echter niet verplicht. Willen jullie niet meedoen, dan kunnen jullie dit aangeven aan de wijkverpleegkundige. Er zijn voor jullie geen kosten aan het onderzoek verbonden. Dit wordt vergoed vanuit de belastingen die zijn betaald aan de overheid. Jullie ontvangen GEEN bericht als de uitslag van het onderzoek GOED is. In het laboratorium zijn dan geen bijzonderheden gevonden. Soms is de hoeveelheid afgenomen bloed te weinig voor het onderzoek. Dan adviseren we om de hielprik opnieuw af te laten nemen. Willen jullie weten om welke aandoeningen het precies gaat? Kijken jullie dan op de website van het RIVM: www.rivm.nl/hielprik. Daar staat een korte beschrijving van de aandoeningen.

De gehoortest wordt gelijk met de hielprik gedaan. De wijkverpleegkundige van de JGZ (Jeugd Gezondheids Zorg) komt hiervoor gewoon bij jullie thuis. Er wordt geen afspraak voor gemaakt, ze gaan er gewoon vanuit dat jullie de baby de eerste week thuis is. Ze komen over het algemeen tussen de 5e en de 8e dag na de geboorte. Er is gebleken dat de vroege gehoortest bij baby’s betrouwbaarder is. Bij de neonatale gehoorscreening wordt getest of het middenoor en het binnenoor van de baby goed functioneren.

De baby krijgt een dopje in het oor. Het screeningsapparaat stuurt geluid het oor in en een gezond oor stuurt terugkomende geluidjes. Deze worden via een microfoontje in het dopje geregistreerd. Die moeten binnen een bepaalde norm zijn. Door verschillende oorzaken kan het zijn dat de test negatief uitvalt. De test wordt dan herhaald en als deze ook onvoldoende blijkt, wordt er een uitgebreidere test uitgevoerd. Voor meer informatie kijk op; www.rivm.nl/gehoorscreening

 

Consultatiebureau

De wijkverpleegkundige van het consultatiebureau neemt binnen twee weken na de bevalling telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Het bezoek is ter kennismaking en zij geeft ook voorlichting over het consultatiebureau. Als de baby 1 maand oud is volgt er een afspraak op het consultatiebureau bij de arts. De arts en de verpleegkundige werken samen en zij zullen om en om de baby zien, tevens bieden zij de vaccinaties aan (vanaf 2 maanden).

Ben je zwanger, of wil je graag zwanger worden? Wij staan je graag bij met advies