Artikel in De Woudenberger

Deze week is er een krantenartikel verschenen in de Woudenberger. Onze praktijk herkent zich niet in dit artikel en vraagt iedereen die vragen/klachten heeft over deze onderwerpen contact op te nemen met de praktijk.